ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ

Σχετικά με το έργο

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ

Σχετικά με το έργο

Περιγραφή Έργου

Ο αθλητισμός και η σωματική άσκηση πρέπει να αποτελούν θεμελιώδες μέρος της καθημερινής ζωής κάθε ατόμου για τη διατήρηση της υγείας και της ευημερίας. Ο αθλητισμός τονώνει επίσης την κοινωνική αλληλεπίδραση, παρέχοντας ελκυστικές δυνατότητες για τη δέσμευση, τη συμμετοχή και την ενεργό συμμετοχή των νέων. Ο υπαίθριος αθλητισμός έχει επίσης πολιτιστική λειτουργία, δίνοντας στους ανθρώπους μια επιπλέον ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα την περιοχή όπου ασκούνται, να ενσωματωθούν καλύτερα και να προστατεύσουν το περιβάλλον σε μεγαλύτερο βαθμό. Στην πραγματικότητα, ο αθλητισμός και το περιβάλλον αντιπροσωπεύουν έναν άρρηκτο συνδυασμό: πολλά αθλήματα μπορούν να ασκηθούν σε εξωτερικούς χώρους, επιτρέποντάς μας να επιτύχουμε στόχους σωματικής ευεξίας μέσω των πόρων που μας προσφέρει το περιβάλλον μας και ταυτόχρονα να τους ενισχύσουμε. 

Περιγραφή Έργου

Ο αθλητισμός και η σωματική άσκηση πρέπει να αποτελούν θεμελιώδες μέρος της καθημερινής ζωής κάθε ατόμου για τη διατήρηση της υγείας και της ευημερίας. Ο αθλητισμός τονώνει επίσης την κοινωνική αλληλεπίδραση, παρέχοντας ελκυστικές δυνατότητες για τη δέσμευση, τη συμμετοχή και την ενεργό συμμετοχή των νέων. Ο υπαίθριος αθλητισμός έχει επίσης πολιτιστική λειτουργία, δίνοντας στους ανθρώπους μια επιπλέον ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα την περιοχή όπου ασκούνται, να ενσωματωθούν καλύτερα και να προστατεύσουν το περιβάλλον σε μεγαλύτερο βαθμό. Στην πραγματικότητα, ο αθλητισμός και το περιβάλλον αντιπροσωπεύουν έναν άρρηκτο συνδυασμό: πολλά αθλήματα μπορούν να ασκηθούν σε εξωτερικούς χώρους, επιτρέποντάς μας να επιτύχουμε στόχους σωματικής ευεξίας μέσω των πόρων που μας προσφέρει το περιβάλλον μας και ταυτόχρονα να τους ενισχύσουμε. 

Κύριοι στόχοι

Η ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της σωματικής άσκησης που βελτιώνει την υγεία, μέσω της αυξημένης συμμετοχής σε υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες

Ενθάρρυνση της ανάπτυξης υπαίθριων αθλητικών δραστηριοτήτων, ως εργαλείου για την ανάπτυξη της γνώσης του ευρωπαϊκού πολιτισμού και περιβάλλοντος, την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της διατήρησής τους και την ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής σε οικολογικές δραστηριότητες

Να αναπτύξει τις δεξιότητες και τις βασικές ικανότητες των εθελοντών, των εκπαιδευτών, των εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας και των επαγγελματιών των συνεργαζόμενων οργανισμών και άλλων ενδιαφερομένων, οι οποίοι επιθυμούν να προωθήσουν περιβαλλοντικά υπεύθυνες συμπεριφορές σε υπαίθρια αθλήματα και δραστηριότητες και να ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να νοιάζονται για τους άλλους

Η δημιουργία ενός δικτύου οργανισμών από τις ευρωπαϊκές χώρες, προωθώντας τις συνδέσεις και την ανταλλαγή καλών πρακτικών στον τομέα του υπαίθριου αθλητισμού και της προστασίας του περιβάλλοντος 

ERASMUS+ DISCLAIMER

Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι μόνο των συντακτών και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα εκείνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε ο EACEA μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για αυτές. 

ΜΕ ΆΔΕΙΑ CREATIVE COMMONS

Αυτό το έργο διατίθεται με άδεια Creative Commons Attribution – NonCommercialSharealike 4.0 International License.