KELETAS ŽODŽIŲ

Apie projektą

KELETAS ŽODŽIŲ

Apie projektą

Projekto aprašymas

Sportas ir fizinis aktyvumas turi būti pagrindinė kiekvieno žmogaus kasdienio gyvenimo dalis, siekiant išlaikyti sveikatą ir gerovę. Sportas taip pat skatina socialinį sąveikumą, suteikdamas patrauklias galimybes jaunimui dalyvauti visuomenėje ir aktyviai dalyvauti. Lauko sportui taip pat tenka kultūrinė funkcija, suteikiant žmonėms papildomą galimybę geriau pažinti vietą, kurioje jie sportuoja, geriau integruotis ir labiau rūpintis aplinka. Iš tikrųjų sportas ir aplinka yra neišskiriamas derinys: daugelį sporto šakų galima praktikuoti lauke, leidžiant mums siekti fizinės gerovės tikslų naudojant aplinkos mums siūlomus išteklius ir tuo pačiu metu juos sustiprinti.

Projekto aprašymas

Sportas ir fizinis aktyvumas turi būti pagrindinė kiekvieno žmogaus kasdienio gyvenimo dalis, siekiant išlaikyti sveikatą ir gerovę. Sportas taip pat skatina socialinį sąveikumą, suteikdamas patrauklias galimybes jaunimui dalyvauti visuomenėje ir aktyviai dalyvauti. Lauko sportui taip pat tenka kultūrinė funkcija, suteikiant žmonėms papildomą galimybę geriau pažinti vietą, kurioje jie sportuoja, geriau integruotis ir labiau rūpintis aplinka. Iš tikrųjų sportas ir aplinka yra neišskiriamas derinys: daugelį sporto šakų galima praktikuoti lauke, leidžiant mums siekti fizinės gerovės tikslų naudojant aplinkos mums siūlomus išteklius ir tuo pačiu metu juos sustiprinti.

Pagrindiniai uždaviniai

Didinti informuotumą apie sveikatą stiprinančių fizinių užsiėmimų svarbą, aktyviau dalyvaujant sporto veiklose lauke

Skatinti lauko sporto veiklos plėtrą kaip priemonę, padedančią ugdyti žinias apie Europos kultūrą ir aplinką, kelti kultūros ir aplinkos pažinimo, supratimo apie jų išsaugojimo svarbą bei skatinti aktyvų dalyvavimą ekologinėse veiklose

Ugdyti įgūdžius ir pagrindines kompetencijas savanorių, instruktorių, jaunimo  darbuotojų, specialistų ir suinteresuotųjų šalių, norinčių skatinti aplinką tausojančią veiklą, taip pat skatinti sportuoti ir užsiimti veikla gamtoje, taip skatinant žmones ja rūpintis

Sukurti Europos šalių organizacijų tinklą, skatinantį ryšius ir gerų praktikų mainus lauko sporto ir aplinkos apsaugos srityje

ERASMUS+ ATSAKOMYBĖ

Finansuojama Europos Sąjungos lėšomis. Tačiau išreiškiamas požiūris ar nuomonė yra tik autoriaus (-ių) ir nebūtinai atspindi Europos Sąjungos ar Europos švietimo ir kultūros vykdomosios įstaigos (EACEA) požiūrį ar nuomonę. Nei Europos Sąjunga, nei EACEA negali būti laikoma už juos atsakinga.

LICENCIJUOTA PAGAL CREATIVE COMMONS

Šis darbas yra licencijuotas pagal Creative Commons Attribution  –  NonCommercial  –  Sharealike   4.0 International License